Inštitut za inovativnost in tehnologijo
Mediji

»Medijske objave o dosežkih mladih, mentorjev in našem delu.«

Naše izdaje

»S sodelavci smo pripravili več knjig in drugih zaključenih publikacij, predvsem s področja inovacijskega managementa in raziskovalno razvojnega dela.«


Inštitut za Inovativnost in tehnologijo

Projekt postavitve spletne strani je financiran s strani MVZT in Javne agencije za tehnološki razvoj RS.