Inštitut za inovativnost in tehnologijo

Povezave

ROJSTVO IDEJE

Spodbujanje ustvarjalnosti

IDEJA SE UDEJANI

Od ideje do izvedbe

Financiranje in prodaja inovacije

TUDI PAMET JE NAPRODAJ

Varstvo intelektualne lastnine

Patentni iskalniki

KAKO PA V PODJETJIH?

Inovacije in podjetje

KAM PO POMOČ?

Slovensko podporno okolje

SVET NA DOSEGU ROKE

Sodobne informacijske tehnologije za podporo RR dejavnosti

Brezplačen dostop do elektronske pošte (slo. in ang.) 

Brezplacen program za zaščito podatkov, izobrazevanje na področju tajnopisja in steganografije. (ang.)

UPORABA INTERNETA V INOVACIJSKEM IN RR DELU 

Splošni iskalniki (ang.)

Splošni iskalniki (slo.)

USTVARJALNA ŠOLA

Šola

ČASOPISI ZA INOVATORJE

EU IN SLOVENIJA

CORDIS - INOVACIJSKO - RAZISKOVALNI INFORMACIJSKI PORTAL

PODPORNE STRANI ZA INOVATORJE

SISTEMSKA PODPORA TVORCEM INOVACIJSKIH POLITIK

TISKANI IN ELEKTRONSKI INFORMACIJSKI SERVISI

OSTALE POVEZAVE ZA MLADE

 

 


Inštitut za Inovativnost in tehnologijo

Projekt postavitve spletne strani je financiran s strani MVZT in Javne agencije za tehnološki razvoj RS.